1. Begivenheder
  2. Poster session

Navigation af visninger

Begivenhed Views Navigation

I dag

Session 1: Forskellige redskaber og metoder

Anette Enemark Larsen: Evnen til at opfange ændring og vurdere den mindste vigtige ændring af den danske version af Canadian Occupational Performance Measure (COPM). Læs abstract Louise Møldrup Nielsen og Tove Lise Nielsen: Cognitive Orientation to daily Occupational Performance (CO-OP): Tilpasning og feasibility i en dansk kontekst. Læs abstract Annette Vinge og Mette Egelund Mondrup: Hvad blev der af AMPS? Læs abstract Pia Maria Ilvig: Implementering af Powerful Practice på Midlertidig Døgnrehabilitering og i den ambulante genoptræning (OTIPM). Læs abstract Kristina Tomra Nielsen: Validering af web-baseret ADL-I uddannelsesmateriale. Læs abstract Kristina Tomra Nielsen: Perspektiver på indhold og levering af ABLE 1.0. [...]

Session 2: Ergoterapi til mennesker med kroniske lidelser og smerter:

Jeanette Reffstrup Christensen & Christina Merete Tvede Madsen: Perceived challenges at work and need for support among people with inflammatory arthritis. Læs abstract Vita Hagelskjær: Ergoterapi til mennesker med kroniske tilstande og ADL problemer (ABLE 2.0): Effektevaluering i et RCT design. Læs abstract og hvordan fungerer interventionsprogrammet? -en procesevaluering. Læs abstract Svetlana Solgaard Nielsen: Ergoterapi i den tværfaglige behandling af kroniske smerter. Læs abstract Ann-Lisbeth Højberg & Lone Bech Christensen: Udvikling af RehabiliteringsCenter for Muskelsvind/ RCFMs Rehabiliterings Model – Ergoterapeutisk deltagelse i tværprofessionel rehabilitering af personer med muskelsvind. Læs abstract

Session 3: Hjerterehabilitering og neurorehabilitering:

Kate Allen Christensen og Louise Øllegaard: Hjertestopoverlevere - styrket sammenhæng i patientforløbet med ADL vurdering inden udskrivelse. Læs abstract Lola Qvist Kristensen: Hjertestop og hverdagsliv – tilbage til hverdagen efter at have overlevet et hjertestop. Læs abstract Mette Brandi: Self-management- støtte til ældre efter stroke. Læs abstract Lola Qvist Kristensen: Udførelsesbaserede undersøgelsesredskaber til vurdering af kognitiv funktion hos personer, der har overlevet stroke. Læs abstract Jesper Just Fabricius: Assessment of Motor and Process skills som prædiktor for indlæggelseslængde hos personer med erhvervet hjerneskade. Læs abstract

Session 4: Hjælpemidler, arbejdsmiljø, hverdagsmestring

Tina Helle & Stina Bjørnskov Jensen: Use and non-use of working chairs – a follow-up study. Læs abstract Marc Sampedro Pilegaard: Hjælpemidler til mennesker med fremskreden kræft: brug, ikke-brug og uafdækket behov. Læs abstract Pia Beck: Sundhedssektorens organisering – en udfordring for arbejdsmiljøet. Læs abstract Helle Munkholm: ” Sid godt – hele livet ”. Læs abstract Jeanette Reffstrup Christensen, Sonja Vinkler og Stine Vest Hansen: Hverdagsmestring – At genskabe aktivitetsbalance efter langtidssygemelding med stress. Læs abstract

Session 1: Redskaber til at styrke den terapeutiske relation

Model for tilsigtet samspil (the Intentional Relationship Model) er udviklet af Renee Taylor, professor ved University of Illinois i Chicago, USA. I tilknytning til modellen er udviklet flere redskaber til at understøtte den enkelte ergoterapeuts arbejde med at styrke den terapeutiske relation. I sessionen præsenteres arbejdet med at oversætte og validere flere af disse redskaber til brug i dansk ergoterapi praksis. Marc Sampedro Pilegaard: Dansk oversættelse, kulturel tilpasning og indledende validering af Self-Assessment of Modes Questionnaire. Læs abstract Anette Enemark Larsen: Dansk oversættelse, kulturel tilpasning og indledende validering af spørgeskemaer om klinisk vurdering af terapeutisk stil: Clinical Assessment of Modes. Læs [...]

Session 2: Ergoterapi, diabetes og vægttabsinterventioner

Line Lindahl-Jacobsen, Maria Bensen Joensen, Hannah Holt Bentz, Mette Falk Brekke: Meningsfulde aktiviteter og hverdagslivet for mennesker, der lever med diabetes. Læs abstract Christina Jessen Winge: Strategies related to five vital components in an occupational therapy weight loss program obtained through research circle. Læs abstract Signe Surrow: Et ergoterapeutisk perspektiv til at opnå og fastholde vægttab for mennesker med overvægt eller fedme. Læs abstract Jeanette Reffstrup Christensen, Joakim Gommesen: Tilpasning af en ergoterapeutisk vægttabsintervention i forhold til køn, alder og socioøkonomisk status. Læs abstract Jeanette Reffstrup Christensen: Hvordan ergoterapeuter kan bygge bro mellem andre sundhedspersonaler og overvægtige personer i kampen for [...]

Session 3: Uddannelse, ældre, holdtræning, veteraner, kommunal COVID-indsats

Tania Erika Aniol Hansen: Kvalitet i Grunduddannelserne (KIG-modellen) - en model til selvevaluering af det gode uddannelses- og læringsmiljø på praktiksteder i Region Sjælland. Læs abstract Pia Maria Ilvig: Den gode overgang fra Midlertidig Døgnrehabilitering til Ambulant genoptræning. Læs abstract Pia Maria Ilvig: Det rehabiliterende måltid: Undervisning af tværfagligt personale på Midlertidig Døgnrehabilitering i Hvidovre Kommune. Læs abstract Marie Cecilie Andersen Hansen, Sissel Angelica Beck og Jeanette Reffstrup Christensen: Patienters oplevelse af holdbaseret ergoterapi. Læs abstract Jennie Dahl og Jessie Weber Madsen: Veteraners hverdagsliv med PTSD. Læs abstract Pia Maria Ilvig: Kommunal COVID-indsats: Tretrinsraket med ergoterapi i centrum. Læs abstract

Titel

DOWNLOAD ERGO22 APP’EN

Kommer snart…

Her afholdes Ergo22

Hotel Nyborg Strand - Østerøvej 2 - 5800 Nyborg

Seneste indlæg

Go to Top