DAG 1

Keynotes

Temasessioner

Senfølger efter COVID-19; Workshop

Dysfagi

Børn og unge

Neurorehabilitering

Organiseringer, beslutninger og samarbejde

Psykiatri

Postersessioner

Session 1: Forskellige redskaber og metoder

Session 2: Ergoterapi til mennesker med kroniske lidelser og smerter

Session 3: Hjerterehabilitering og neurorehabilitering

Session 4: Hjælpemidler, arbejdsmiljø, hverdagsmestring

Round Table

DAG 2

Keynotes

Temasessioner

Håndområdet

Dysfagi og hjerneskadeområdet

Cancer

Velfærdsteknologi-hverdagsteknologi,-telehealth

Skrøbelige ældre

Social- og beskæftigelsesområdet

Postersessioner og Round Table

Round Table

Session 1: Redskaber til at styrke den terapeutiske relation

Session 2: Ergoterapi, diabetes og vægttabsinterventioner

Session 3 uddannelsdee, ældre, holdtræning, veteraner, kommunal COVID-indsats