Indlæser Begivenheder
Denne begivenhed er allerede afholdt.

Både på sygehuse og i kommuner er ergoterapeuter i kontakt med ældre mennesker, som pga. alder og skrøbelighed er særligt udsatte i forbindelse med indlæggelse og sektorovergange. Ofte har disse ældre mennesker flere sygdomme og mange samtidige komplekse fysiske, psykiske og sociale problemstillinger og der er således behov for klar tværfaglig og tværsektoriel tilgang.
Sessionen vil sætte fokus på ergoterapeuters kompetencer og konkrete redskaber i vurdering af målgruppens behov.

a) Jette Thuesen, Syddansk Universitet, Professionshøjskolen Absalon

I mere end et halvt århundrede har rehabilitering indgået i sundhedsvæsenets tilgang til ældre mennesker, der lever med sygdom og svækkelse. Der er i disse år et stigende fokus på brugernes perspektiver og selvoplevede behov, men det er sparsomt med viden om, hvordan svækkede ældre mennesker oplever at deltage i rehabilitering, og om den rehabilitering, der tilbydes, dækker deres behov.

Med udgangspunkt i bl.a. en national survey med svar fra 7.039 danskere med Parkinsons sygdom* vil denne præsentation diskutere om der er udækkede behov for rehabilitering hos mennesker, der lever med sygdom og svækkelse – med særligt fokus på mennesker med Parkinsons sygdom. Desuden vil præsentationen lægge op til en diskussion af behovsvurdering som en måde at sikre større overensstemmelse mellem behov og indsatser.

b) Vurdering af funktionsevne hos ældre – muligheder og udfordringer

v/ Louise Møldrup Nielsen. Lektor, Ph.d. VIA University College

c) “Skrøbelighedsbegrebet som et fællessprog i det tværsektorielle samarbejde” oplæg om Clinical Frailty Scale.

Skrøbelige ældre borgere er i øget risiko for funktionstab, hospitalsindlæggelse sågar død. De har en ringere evne til at komme sig, selv efter mindre sygdomsepisoder. Et fælles sprog om skrøbelighed på tværs af sygehuse, kommuner og egen læge rummer et potentiale for tidlig opsporing og et styrket samarbejde om opfølgning på hospitalsindlæggelser” v/ Søren Kabell Nissen (MD), Ph.d.-studerende, Forskningsenheden for Akutmedicin Sydvestjysk Sygehus & Anders Fournaise (MSPH), Erhvervs ph.d.-studerende, Tværsektorielt Samarbejde, Region Syddanmark

d) Hverdagsrehabilitering, svage ældre borger, ADL-vurdering v/ Anette Lauridsen, Furesø kommune

Læs abstract

Titel

DOWNLOAD ERGO22 APP’EN

Kommer snart…

Her afholdes Ergo22

Hotel Nyborg Strand - Østerøvej 2 - 5800 Nyborg

Seneste indlæg

Go to Top