1. Begivenheder
  2. Temasessioner

Navigation af visninger

Begivenhed Views Navigation

I dag

Senfølger efter COVID-19: workshop

COVID-19 pandemien har påvirket millioner af liv verden over, og selv om de fleste bliver raske efter få dage oplever 7-10% vedvarende symptomer som træthed, hovedpine, åndenød, kognitive forstyrrelser m.m. Ergoterapeuter har en central rolle i udredning og behandling af borgere med senfølger efter COVID-19. I denne session præsenteres den nyeste viden om senfølgers påvirkning for hverdagslivet, samt hvordan ergoterapeuter kan hjælpe borgeren tilbage til en meningsfuld hverdag. a) Aktivitetsudførelse, mental træthed og funktionsevne blandt patienter med senfølger efter COVID-19 v/ Lisa Gregersen Østergaard, DEFACTUM & Fysio- og Ergoterapi, Aarhus Universitetshospital Læs abstract b) Hvordan går det borgere med senfølger efter COVID-19 [...]

Dysfagi

Undersøgelse og behandling af ældre borgere med dysfagi er et ergoterapeutisk praksis- og specialistfelt i Danmark og dysfagispecialet udvikler sig hele tiden a) Afprøvning af en tværfaglig systematisk opsporing af dysfagi hos den ældre svagere borgergruppe, der bor på plejehjem, herunder ældre med demens v/ Nete Deela Rauhe Harreby, Ergospecialisten. Læs abstract b) Tværsektorielt samarbejde om dysfagi-screening af ældre patienter som er faldet og indlagt på Akutmodtagelsen (AMA) v/Pia Marie Ilvig, Hvidovre kommune. Læs abstract c) The Quality of Life in Citizens with Oropharyngeal Dysphagia – A Cross-Sectional Study v/ Bettina Burgdorff Bendsen, Hjørring kommune. Læs abstract d) Dysfagiscreening af nyindlagte [...]

Børn og Unge

Ergoterapi til børn og unge handler om at skabe sammenhæng i aktiviteter og omgivelser med henblik på at muliggøre og fremme deltagelse og aktiviteter, der er meningsfulde. Her er stimulation af forskellige sanser ofte i spil   a) Effekt af “the Composed for Attention and Learning with MyFit CALM)”-intervention til børn med sensoriske vanskeligheder v/ Ann Nielsen, Syddansk Universitet, Region Syddanmark. Læs abstract b) Socialt udsatte unges oplevelse af at bruge Protacs MyFit sansestimulerende kuglevest i forbindelse med Væksthusets uddannelsespraktik v/ Mia Dahl Jensen, Væksthuset, Københavns kommune. Læs abstract c) ”Hvordan får man det til at virke i virkeligheden?” - Implementering [...]

Neurorehabilitering

Neurorehabilitering er et stort arbejdsområde for ergoterapeuter og på sessionen kan du høre om de nyeste forsknings- og kvalitetsudviklingsprojekter til målgrupperne. a) Postdoc Forskningspakke: udviklingen og vurderingen af gennemførligheden af en intervention rettet mod PADL vanskeligheder som følge af kognitive vanskeligheder efter apopleksi v/ Emma Ghaziani og Sun-Hee Skovgaard Christensen Region Hovedstaden, Bispebjerg og Frederiksberg hospitaler, Sonja Vinkler, Hillerød Kommune. Læs abstract b) Udførelsesbaserede undersøgelsesredskaber til vurdering af kognitiv funktion hos personer med traumatisk hjerneskade v/ Lola Qvist Kristensen, Region Midt, Aarhus Universitetshospital. Læs abstract c) Vurdering og træning af central facialisparese, Jesper Just Fabricius, Hammel neurocenter, Region Midt. Læs abstract [...]

Organiseringer, beslutninger og samarbejde

Sundheds- og socialvæsenet ændrer sig med en hastighed, der også udfordrer det faglige grundlag i- og for at udøve ergoterapi i de forskellige sektorer a) Fremtidens ergoterapi på akuthospital v/ Gitte Johannesen, Sjællands Universitetshospital, Roskilde, Region Sjælland. Læs abstract b) Samarbejde med pårørende: Hvorfor kan det være en udfordring? v/ Mette Brandi, Aarhus Kommune, Region Midt. Læs abstract c) Skill stations – kompetenceudvikling for ergoterapeuter på Slagelse sygehus v/ Tine Drejer Tolstrup Christensen,  Slagelse Sygehus, Region Sjælland. Læs abstract d) Hvordan opleves relationen mellem borger og behandler, når telehealth indgår v/ Sally Jørgensen, Syddansk Universitet, Region Syddanmark. Læs abstract e) Udvikling [...]

Psykiatri

Der er stor opmærksomhed på psykiatrien og mange taler om mere rehabilitering og recovery. Men hvordan står det til med ergoterapi i psykiatrien og med den ergoterapeutiske forskning i området. a) Sundhedsfaglig forskning i (psykiatrisk) rehabilitering – hvordan? v/ professor Julie Midtgaard. Læs abstract b) Forskningsprojektet Meningsfulde Aktiviteter og Recovery (MA&R). Resultater fra et randomiseret forsøg, Siv Therese Bogevik Bjørkedal, Region Hovedstaden Psykiatrisk Center. Læs abstract c) Deltagererfaringer fra Meningsfulde Aktiviteter og Recovery, Nanna Kaas Tepavicharov, Region Midt, Sønderparken Center. Læs abstract

Håndområdet

Få ny viden om ergoterapi til mennesker med funktionsevnenedsættelser som følge af hånd- eller armtraumer på såvel det ortopædiske som det neurologiske område a) Afspejler patient-rapporterede spørgeskemaer væsentlige aktivitetsproblematikker hos patienter med dupuytrens kontraktur? v/ Susanne Boel, Region Hovedstaden, Gentofte Herlev hospitaler. Læs abstract b) Funktionsevne målt med DASH 2 uger efter operation for en distal radius fraktur er en prædiktor omend svag, for funktionsevnen 6 måneder post-operativt v/ Susanne Boel, Region Hovedstaden, Gentofte Herlev hospitaler. Læs abstract c) The Association Between Upper Limb Capacity and Real-World Upper Limb Use in Patients with Subacute Stroke, Thomas Bo Hvidt & Binh Tan Nguyen. [...]

Dysfagi og hjerneskadeområdet

Dysfagiindsatser er et voksende arbejdsområde for ergoterapeuter og på sessionen kan du høre om de nyeste forsknings- og kvalitetsudviklingsprojekter indenfor dysfagiindsatser til patienter og borgere indenfor med neurorehabilteringsområdet. a) Implementering af Fiberoptisk Endoskopisk Evaluering af Synkefunktion (FEES) på Rigshospitalet v/ Rikke Holst Jensen og Signe Janum Eskildsen, Rigshospitalet, Region Hovedstaden. Læs abstract b) Hvilke behandlingsmetoder er undersøgt i litteraturen omkring genoptræning af dysfagi hos patienter med moderat til svær hjerneskade? - Scoping review v/ Signe Janum Eskildsen, Rigshospitalet, Region Hovedstaden. Læs abstract c) Early rehabilitative intervention to improve swallowing ability in weaning from tracheal tube following severe traumatic brain injury – [...]

Cancer

Mennesker ramt af en kræftsygdom kan have behov for ergoterapeutiske indsatser, der knytter sig til rehabiliteringsforløb eller til palliative forløb. a) Rehabilitering i accelererede udredningsforløb. Er det kun patienter som får en diagnose, der har et behov? – v/ Helene Nørgaard, Region Midt, Regionshospitalet Silkeborg. Læs abstract b) Samskabelse i udviklingen af interventioner: eksempel fra en ressource-orienteret intervention til mennesker med fremskreden kræft v/ Karen la Cour, Syddansk Universitet. Læs abstract c) Afprøvning af en ressource-orienteret intervention med fokus på balance og glæde i hverdagens aktiviteter hos personer med fremskreden kræft v/ Marc Sampedro Pilegaard, Syddansk Universitet. Læs abstract d) Ergoterapeutisk [...]

Velfærdsteknologi – Hverdagsteknologi – Telehealth

Velfærdsteknologi kan forbedre og effektivisere indsatser til borgere og patienter og ergoterapeuter har en stor rolle i udvikling af teknologi muligheder på social- og sundhedsområdet. a) Velfærdsteknologi i bo- og dagtilbud v/ Sanne Heidemann-Lehmann, lektor Professionshøjskolen UCN & Anna Marie Lassen, lektor UCN. Læs abstract b) Hverdagsaktiviteter hos mennesker med KOL: Udførelse, håndtering og anvendelse v/ Rina Juul Kaptain, lektor UCN. Læs abstract c) Implementering af telehealth i praksis – en relationel udfordring v/ Sally Jørgensen, Syddansk Universitet. Læs abstract d) Teknologi i ergoterapeutuddannelsen: Et udviklingsprojekt der blev til et valg om teknologi, hjælpemidler og forflytning v/ Naja Benigna Kruse og [...]

Skrøbelige ældre

Både på sygehuse og i kommuner er ergoterapeuter i kontakt med ældre mennesker, som pga. alder og skrøbelighed er særligt udsatte i forbindelse med indlæggelse og sektorovergange. Ofte har disse ældre mennesker flere sygdomme og mange samtidige komplekse fysiske, psykiske og sociale problemstillinger og der er således behov for klar tværfaglig og tværsektoriel tilgang. Sessionen vil sætte fokus på ergoterapeuters kompetencer og konkrete redskaber i vurdering af målgruppens behov. a) Jette Thuesen, Syddansk Universitet, Professionshøjskolen Absalon I mere end et halvt århundrede har rehabilitering indgået i sundhedsvæsenets tilgang til ældre mennesker, der lever med sygdom og svækkelse. Der er i disse år et stigende [...]

Social- og beskæftigelsesområdet

Udviklingen på social- og beskæftigelsesområderne går stærkt. Rehabilitering vinder frem og betyder, at den enkeltes muligheder for at mestre den samlede hverdag skal i centrum. a) Enabling Work in Everyday Life for people with Dementia (EWELID): v/ Jesper Larsen Mærsk, Professionshøjskolen Absalon. Læs abstract b) Erhvervsrettet rehabilitering - hvad er det vi kan som ergoterapeuter v/ Louise Jensen, Social- og Sundhedsskolen Fyn, Odense. Læs abstract c) Engagement i betydningsfulde aktiviteter i livstransitioner v/ Pia Kold, Professionshøjskolen Absalon. Læs abstract d) Anvendelse af uderum i ergoterapeutisk praksis v/ Susanne Hykkelbjerg Pedersen og Maja Melballe Jensen, VIA. Læs abstract e) Karakteristika hos sårbare/dårligt [...]

Titel

DOWNLOAD ERGO22 APP’EN

Kommer snart…

Her afholdes Ergo22

Hotel Nyborg Strand - Østerøvej 2 - 5800 Nyborg

Seneste indlæg

Go to Top