1. Begivenheder
  2. Round Table

Navigation af visninger

Begivenhed Views Navigation

I dag

Nye roller til ergoterapeuter – terapeuter på sengeafsnit

Ergoterapeutforeningen mener, at der for professionen og for ergoterapeuter er nye jobområder, tværfagligt samarbejde og udvikling af eksisterende opgaver som er relevante og interessante, når det medfører udvikling for borgeren eller professionen. Dvs. når der indgår meningsfuld aktivitet med et rehabiliterende sigte, og opgaven indeholder muligheder for udøvelse af god klinisk ergoterapi. For den enkelte ergoterapeut kan denne type stillinger være en jobmulighed, og en faglig udviklingsmulighed. For arbejdspladsen kan det være en mulighed for øget tværfaglighed og god kvalitet, og for professionen er der mulighed for at udvide spændet for stillinger for ergoterapeuter. Ergoterapeutforeningen vil derfor støtte medlemmer i, at [...]

Hvordan forstår vi hjælpemidler i aktivitetsudførslen?

For mange mennesker, der lever med funktionsevnenedsættelser, kan hjælpemidler være nødvendige for at få hverdagen til at fungere. Selv om borgeren kender sin egen udfordring, er vedkommende sjældent ekspert i, hvilken løsning, der skal til. Derfor kræver hjælpemiddelformidling et tæt samarbejde mellem borgeren og en fagprofessionel, der kan vurdere hver enkelt individuelt, tilpasse hjælpemidlet, træne borgeren i brugen af det og ikke mindst opfølgning. Men hvad ved vi egentlig om, hvordan hjælpemidler integreres i aktivitetsudførelsen? Stina Meyer Larsen fra UCL og Tina Helle fra VIA inviterer på baggrund af deres indsendte abstract til Ergo22 fagkonferencen til Round Table om hjælpemiddelområdet: Hvordan [...]

Rehabilitering 2.0 – status, muligheder og udfordringer

Facilitatorer: Jette Thuesen, ergoterapeut, lektor på Syddansk Universitet, Enhed for Brugerperspektiver og Borgernære Indsatser, og adjunkt på Absalon, Center for Ernæring, Rehabilitering og Jordemodervidenskab og Jeanette Præstegaard, formand for Danske Fysioterapeuter (tidligere docent på Professionshøjskolen Absalon, Center for Ernæring, Rehabilitering og Jordemodervidenskab). I foråret 2022 offentliggøres ’Hvidbog om rehabilitering’. Det er resultatet af et omfattende arbejde, der gennem de seneste halvandet år har involveret mange aktører fra rehabiliteringsområdet, både brugere, fagpersoner, ledere, forskere, undervisere og styrelser. Mange ergoterapeuter har deltaget i såvel ekspertgruppe som baggrundsgruppe og har herigennem bidraget med viden og erfaring til det resultat, der nu foreligger. Der er [...]

Titel

DOWNLOAD ERGO22 APP’EN

Kommer snart…

Her afholdes Ergo22

Hotel Nyborg Strand - Østerøvej 2 - 5800 Nyborg

Seneste indlæg

Go to Top