Navigation af visninger

Begivenhed Views Navigation

I dag

Sundhedssektorens aktuelle position i velfærdssamfundet v. Christian Jensen

Alle er enige om, at sundhedssektoren udgør en kerne i det moderne velfærdssamfund. Men hvordan kan det være, at den sektor, alle siger de forsvarer og bevarer, selv ofte føler sig under angreb og nedprioriteret? Er det politikernes, pressens eller sektorens egen skyld? Og hvad kan vi gøre ved det?

Aktivitetsvidenskab og ergoterapi ved Syddansk Universitet: udvikling, forskning og fremadrettede perspektiver v. Karen la Cour

Baggrund: I 2007 blev der etableret et forskningsinitiativ for ergoterapi på Syddansk Universitet, siden da har uddannelse og forskning i Danmark udviklet sig med en kandidatuddannelse i ergoterapi og stadigt flere danske ergoterapeuter der tager en phd. I 2021 blev det oprindelige forskningsinitiativ til en etableret forskningsgruppe, som nu hedder forskningsgruppen for Aktivitetsvidenskab. Forskningsgruppen er forankret i forskningsenheden for Brugerperspektiver og Borgernære Indsatser. Denne præsentation sætter fokus på den historiske udvikling af det aktivitetsvidenskabelige forskningsmiljø for ergoterapeuter ved syddansk universitet og de forskningsprogrammer som er igang indenfor bl.a. hverdagsliv, ADL, aktivitetsbalance og livsstilsfremme, samt de fremadrettede perspektiver for dansk forskning i [...]

ADL- Interview – fra forskningsversion til klinisk praksis v. Eva Ejlersen Wæhrens

ADL-Interview (ADL-I) blev igennem en række forskningsprojekter udviklet og valideret til forskningsbrug i perioden 2007-2017. En bevilling fra Ergoterapeutforeningens ADL pulje i 2018 skabte grundlag for at udvikle en version af ADL-I til brug i ergoterapeutisk praksis. For at være anvendeligt i klinisk praksis, er det nødvendigt at sikre, at redskabet kan anvendes til at skabe valide og reliable mål for kvaliteten i udførelsen af ADL på tværs af køn og diagnoser.  

Brugen af COPM i dansk ergoterapi – the state of the art v. Anette Enemark Larsen

Canadian Occupational Performance Measure (COPM) er et velkendt redskab blandt danske ergoterapeuter. COPM har været hidtil været baseret på antagelser uden videnskabeligt belæg fx: • Fremmer COPM en klientcentreret-praksis og et aktivitetsperspektiv? • Kan redskabet bruges af alle til alle? • Er den danske udgave gyldig (valid), pålidelig (reliabel) og frembringes troværdige ændringer, dvs. kan vi bruge den til at måle resultater. Læs abstract

Udskudt En medmenneskelig kulturrevolution i psykiatrien v. Søren Magnussen

Søren Magnussen er projektleder for “Frirum i psykiatrien” og fast ansat på de lukkede, psykiatriske sengeafsnit, under Psykiatrisk Center København. Projektet forsøger at skabe langt bedre rammer for menneskelighed, aktiviteter, almindelighed, ejerskab, skønhed, glæde og frirum. Projektet er ikke en del af selve behandlingen, der jo næsten alene er baseret på medicin, omsorg og korte samtaler, men er et forsøg på at skabe en slags medmenneskelig kulturrevolution et sted, der i meget høj grad mangler nytænkning. Projektets erfaringer beskrives dagligt på Søren Magnussens Facebook profil.  

Occupational Therapy in Health Promotion: Lessons Learned and Future perspectives v. Heather Fritz

Oplæg på engelsk. Dr. Heather Fritz received her M.S. in Occupational Therapy from Winston Salem State University and her Ph.D. in Occupational Science from the University of North Carolina at Chapel Hill. She completed a Postdoctoral Fellowship at the Wayne State University Institute of Gerontology. Dr. Fritz’s research focuses on understanding how individuals may prevent or delay chronic conditions or disability in later life and developing and testing preventative interventions. She incorporates both qualitative and quantitative methods in her work and emphasizes the translation of theory to everyday clinical practice. She is especially concerned with the health of socially disadvantaged populations. [...]

Diabetes er den største af alle folkesygdomme v. Line Lindahl Jacobsen

Diabetes er en langvarig, kronisk sygdom, som har store konsekvenser i hverdagslivet. Den nye livssituation, der opstår, når man diagnosticeres med diabetes, stiller krav til omstilling af vaner og rutiner, der er udfordrende – især for mennesker, som i forvejen er sårbare. Ergoterapi spiller en central rolle og forskning i ergoterapi inden for diabetes er i vækst. Oplægget tager udgangspunkt i den aktuelle forskning og ser ud i fremtiden med bud på, hvilke indsatsområder, der bør fokuseres på, for at håndtere de udfordringer, der er forbundet med den livsomstilling, som sygdommen kræver.  

Sundhedsfremme og forebyggelse gennem meningsfulde aktiviteter v. Jeanette Reffstrup Christensen

Ergoterapi er et felt i fremmarch, og flere får øjnene op for de kompetencer, vi mestrer. Fra at ergoterapi for år tilbage primært blev anvendt til at rehabilitere tabte funktioner enten vha. genoptræning eller adaptive virkemidler, bruges ergoterapi nu også til at afhjælpe tilstande, hvor meningsfulde aktiviteter og livskvalitet er i fokus. Fokus på meningsfulde aktiviteter og livskvalitet kan vi som faggruppe også trække på, når vi som ergoterapeuter forebygger, at mennesker overhovedet bliver syge i første omgang. Oplægget vil have fokus på hvordan vi som ergoterapeuter bliver centrale i arbejdet med sundhedsfremme og forebyggelse og give konkrete eksempler ud fra [...]

Arbejdsrettet rehabilitering og social inklusion v. Merete Labriola

Målet med arbejdsrettet rehabilitering er deltagelse i arbejdslivet og dermed social inklusion. Social inklusion tankegangen i arbejdsrettet rehabilitering kan bidrage til at fokus flyttes fra den individorienterede tilgang til relationerne i arbejdsfællesskabet.

Udskudt Rehabilitering – stadig et indsatsområde v. Pia Kürstein Kjellberg

Pia Kürstein Kjellberg vil gøre status på rehabiliteringsindsatsen i kommunerne med særligt henblik på samspillet mellem de indsatser, der gives efter sundheds- og serviceloven. Hvor ligger de store udfordringer, og hvor er der mulighed for at styrke indsatsen? Pia giver et overblik over udviklingen og konkrete anbefalinger til hvordan indsatsen kan styrkes fremadrettet. Pia Kürstein Kjellberg er projektchef i VIVE med mere end 25 års erfaring med forskning, analyse, evaluering og innovation på sundheds- og ældreområdet. Pia har andet arbejdet med styring, ledelse og organisering i almen praksis, rehabilitering på det kommunale ældreområde, organisering af hjemme- og sygeplejen, samarbejdet på tværs [...]

Titel

DOWNLOAD ERGO22 APP’EN

Kommer snart…

Her afholdes Ergo22

Hotel Nyborg Strand - Østerøvej 2 - 5800 Nyborg

Seneste indlæg

Go to Top